เรารวบรวมบทความทั้งหมดของเราสำหรับ "บทความกฎหมายธุรกิจ"

ได้แก่ กฎหมายภาษี  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และ กฎหมายแรงงาน ไว้ที่นี่

 

n20151028145556_90125.jpg

§ กฎหมายภาษี

         ⊕ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

         ⊕ เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ

         ⊕ คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับกองทุน TFF

         ⊕ ทำไมประเทศไทยต้องมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

         ⊕ ใบกำกับภาษีคืออะไร

         ⊕ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คืออะไร 

         ⊕ เปิดกิจการใหม่!! ควรรู้จักภาษีธุรกิจอะไรบ้าง                                           

         ⊕ ประเภทของธุรกิจ

         ⊕ เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี

         ⊕  เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี ตอนที่ 2

         ⊕  เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี ตอนที่ 3

         ⊕  เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี ตอนที่ 4

         ⊕  เข้าใจเรื่อง“กำไร”ก่อนจะไปเสียภาษี ตอนที่ 5 (ตอนจบ)

         ⊕  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

         ⊕  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

         ⊕  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : เข้าใจระบบ VAT และหน้าที่ของผู้ประกอบการ (ตอนที่ 1)

         ⊕  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : เข้าใจระบบ VAT และหน้าที่ของผู้ประกอบการ (ตอนที่ 2)

         ⊕  ภาษีมูลค่าเพิ่ม : เข้าใจระบบ VAT และหน้าที่ของผู้ประกอบการ (ตอนจบ)

 

C901C662-6B1A-44AE-BF2A-1D3F68D1F196.jpg
88.jpeg